(NIE)PEŁNOSPRAWNI TURYSTYCZNIE

Projekt przewidywał wspieranie korzystania z walorów turystycznych Zamojszczyzny i Roztocza przez osoby niepełnosprawne, posiadające dysfunkcję wzroku.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Lubelskiego.