„Szkoła w mieście – miasto w szkole”

„Szkoła w mieście – miasto w szkole”. Projekt był skierowany do uczniów lubelskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Miał na celu podniesienie wiedzy uczniów o Lublinie.

Do końca roku szkolnego w przestrzeni miejskiej Lublina przeprowadzonych zostało 27 lekcji terenowych z 9 tematów. Były one prowadzone przez przewodników-edukatorów i wykorzystywały metody aktywizujące uczniów do samodzielnego poznawania swojego miasta.

PROJEKT BYŁ WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ FUNDACJĘ PZU.