Sylwia Masiewicz

Sylwia Masiewicz

Otwartość na inne kultury, tradycje, religie stała się impulsem do założenia Stowarzyszenia oraz głównym motywem w mojej pracy przewodnickiej i pilockiej ”ponad granicami”.
www.lublin-guide.pl

Podobne wpisy: