Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Operatorem strony oraz administratorem danych osobowych jest Lubelskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników Turystycznych „POGRANICZE” z siedzibą przy ul. Kryształowej 1/34, 20-582 Lublin, KRS: 0000351170, NIP: 712-324-05-09, REGON: 060740960.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami „RODO”, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. W tym celu na naszej stronie używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), a zebrane dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach.
 4. Dane osobowe przesyłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Stowarzyszenie „POGRANICZE” jest administratorem danych osób odwiedzających stronę. Oznacza to, że jeśli przesyłasz nam wiadomość za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt”, to przetwarzamy Twoje dane, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
  • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą, np. jeżeli zapisałeś się na szkolenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo wglądu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w naszej organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: pogranicze.zarzad@gmail.com.
 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w następujących zakresie:
  • na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem,
  • jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Mamy prawo udostępniać Twoje dane osobowe oraz inne Twoje dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

PLIKI COOKIES

 1. Strona internetowa pogranicze.net, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe zawierające identyfikatory (ciągi liter i cyfr). Gdy odwiedzasz stronę, cookies są wysyłane przez serwer do przeglądarki internetowej na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie) i w tym urządzeniu zachowywane. Kiedy ponownie odwiedzasz stronę, ta rozpoznaje urządzenie, z którego się łączysz. Parametry cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzanych stron.
 2. Na stronie internetowej wykorzystywane są „stałe” i „sesyjne” pliki cookies:
  • Stałe pliki cookies są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w ich ustawieniach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie.
  • Sesyjne pliki cookies są tworzone w czasie trwania sesji przeglądarki i wygasają z jej końcem, np. gdy przechodzisz do innej strony bądź zamykasz przeglądarkę.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do strony. Cookies mogą przechowywać informacje o wybranych przez Ciebie ustawieniach użytkownika i indywidualnych preferencjach dotyczących strony internetowej (np. rozmiaru czcionki, wyglądu strony itp.). Pozwala to na usprawnienie, polepszenie i przyśpieszenie świadczenia usług w ramach strony.
 4. Współpracujemy z następującymi podmiotami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki cookies na Twoim urządzeniu: wtyczka społecznościowa Facebook Connect. Więcej informacji na temat polityki prywatności Facebooka znajdziesz tutaj (informacja w języku angielskim).
 5. Mechanizmy składowania i odczytu cookies nie pozwalają na pobieranie danych osobowych ani informacji poufnych z Twojego urządzenia ani nie pozwalają na Twoją identyfikację.
 6. Możesz w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Informacje o sposobie wyłączenia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeniach mobilnych dostępne są tutaj. Większość przeglądarek jest domyślnie ustawiona na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym. Należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może utrudnić lub uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej.