O stowarzyszeniu

Nieformalna grupa ludzi, dążących do aktywizacji środowiska pilotów i przewodników turystycznych w regionie, powstała w 2007 roku z inicjatywy Sylwii Masiewicz.

Zdając sobie sprawę z małego wpływu takiej nieformalnej organizacji, Komitet Założycielski z Sylwią Masiewicz na czele, postanowił o rejestracji w KRS oraz rozpoczęcia działalności pod szyldem Lubelskiego Stowarzyszenia Pilotów i Przewodników Turystycznych „POGRANICZE”.

Dnia 23. 03. 2010 Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS i mogło podjąć bardziej energiczne działania.

W pierwszych trzech latach działalności Prezes Sylwia Masiewicz skupiła się na promowaniu Stowarzyszenia w regionie oraz w kraju. Przez działania Zarządu organizacja stała się rozpoznawalna.

W 2013 roku odbyły się wybory do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Nowy skład Zarządu postanowił przeorientować działania Stowarzyszenia na promocję poprzez organizację szkoleń rozwijających warsztat przewodnicki dla posiadających uprawnienia i poprzez takie działanie, promować się w środowisku turystycznym regionu.

Ta polityka przyniosła dosyć nieoczekiwane rezultaty. Zaledwie w ciągu dwóch lat Stowarzyszenie zwiększyło liczbę członków z zaledwie 15 do ponad 40. „Pogranicze” jest dziś rozpoznawalne nie tylko z organizacji wartościowych szkoleń, z inicjowania działań dla mieszkańców Lublina oraz turystów.  Współpracujemy z organami administracji publicznej celem usprawnienia ruchu turystycznego w mieście.

W chwili obecnej Lubelskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników Turystycznych „Pogranicze”  po raz kolejny przeorientowuje swoje działania tworząc szereg ciekawych projektów. Przykładem projektu „do wewnątrz” była „Wielokulturowość Lubelszczyzny” z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Działanie to miało na celu zwrócenie uwagi przewodników i pilotów wycieczek, na mozaikę kulturową naszego regionu. Projekt „na zewnątrz”, to działania skierowane na tworzenie produktów turystycznych oraz edukacyjnych. Przykładem jest „Festiwal Legend Lubelskich”

Mamy także konkretne plany na przyszłość i z pewnością jesteśmy w stanie je zrealizować.