Zapisy na kurs przewodnicko – pilocki 2020/2021

Nabór na kurs zbliża się ku końcowi. Zachęcamy ostatnich niezdecydowanych do zapisania się na nasz kurs.

Kurs ma charakter modułowy. Do wyboru są trzy moduły:

Moduł A: Kurs przewodnika miejskiego po Lublinie.

Moduł B: Kurs pilota wycieczek.

Moduł C: Kurs kombo (przewodnika miejskiego po Lublinie + pilota wycieczek).

 

Moduł A:

Składa się z 76 godzin lekcyjnych zajęć z zakresu wiedzy ogólnej oraz informacji o mieście. Wykłady zostaną uzupełnione poprzez konspekty e-lerningowe oraz wiedzę praktyczną podczas 10 dni zajęć (8 wyjść terenowych oraz 2 objazdy praktyczne miasta).

Cena modułu: 1150 zł. (z literaturą), 1100 zł. (bez literatury).

 

Moduł B:

Składa się z 45 godzin lekcyjnych zajęć z zakresu wiedzy ogólnej oraz branżowej. Wykłady zostaną uzupełnione poprzez konspekty e-lerningowe oraz wiedzę praktyczną podczas 4 dni wyjazdowych (2 wyjazdy terenowe 1-dniowe oraz 1 wyjazd terenowy 2-dniowy).

Cena modułu: 850 zł. (z literaturą), 800 zł. (bez literatury).

 

Moduł C:

Składa się z 87 godzin lekcyjnych zajęć z zakresu wiedzy ogólnej, branżowej dotyczącej pilotażu oraz informacji o mieście Lublin. Wykłady zostaną uzupełnione poprzez konspekty e-lerningowe, a także wiedzę praktyczną podczas 10 dni zajęć terenowych (miasto Lublin) oraz 4 dni wyjazdów (2 wyjazdy terenowe 1-dniowe i 1 wyjazd terenowy 2-dniowy).

Cena modułu: 1700 zł. (z literaturą), 1650 zł. (bez literatury).

 UWAGA! MODUŁY B ORAZ C ZOSTANĄ URUCHOMIONE TYLKO W WYPADKU ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI CHĘTNYCH!

W ZWIĄZKU Z DYNAMICZNĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ, ZAJĘCIA TEORETYCZNE MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ W FORMIE ZDALNEJ!

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SYSTEMIE SOBOTNIO-NIEDZIELNYM. PRZEWIDYWANE ZAKOŃCZENIE KURSU: KWIECIEŃ 2021r.

 JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE DEKLAROWANA CHĘĆ UCZESTNICTWA MUSI BYĆ POTWIERDZONA WPŁATĄ ZALICZKI W WYSOKOŚCI 100 zł. NA KONTO STOWARZYSZENIA (numer konta znajdą Państwo w zakładce „Kontakt”) Z DOPISKIEM „Wpłata zaliczki na kurs dokształcający”. DEKLARACJE JEDYNIE W FORMIE PISEMNEJ NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.

WSZELKIE PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ POD ADRES MAILOWY: kursy.pogranicze@gmail.com LUB POD NUMEREM TELEFONU: 605389934.

 

 

Podobne wpisy: