Kurs dokształcający – pilot wycieczek 2018/19

Po raz pierwszy w historii Stowarzyszenia „Pogranicze”, mamy zaszczyt zachęcić Państwa do uczestnictwa w kursie dokształcającym z zakresu pilotażu wycieczek.

Kurs zaplanowano w formie zjazdów weekendowych (przeważnie sobotnich). Na program składa się 55 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna to 45 minut). W części teoretycznej przewidziano zajęcia z zakresu: metodyka pilotażu, historia sztuki, organizacje religijne w Polsce (kościoły wschodnie, kościoły protestanckie, polscy Muzułmanie oraz Żydzi na przestrzeni dziejów na terenie uprawnień), prawo w turystyce, współpraca z hotelami/restauracjami, geografia turystyczna Polski, źródła i technologie w pracy pilota wycieczek – teoria i praktyka, pierwsza pomoc.

Część praktyczna z wykorzystaniem wiedzy nabytej podczas zajęć teoretycznych, składać się będzie 1 wycieczka miejska oraz 3 wyjazdy terenowe (w tym 1 wyjazd 2-dniowy).

Dodatkowo uczestnicy szkolenia otrzymają materiały e-lerninogwe, które uzupełnią wiedzę z części wykładowej.

UWAGA! ZAPISY NA KURS TRWAJĄ DO 18. 11. 2018r.

SZCZEGÓŁY CO DO WARUNKÓW ZAPISÓW OTRZYMAJĄ PAŃSTWO POD ADRESEM MAILOWYM STOWARZYSZENIA: pogranicze.zarzad@gmail.com LUB POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY NA STRONIE INTERNETOWEJ.

ZDJĘCIE UŻYTE W POŚCIE WYKONAŁA ANNA ŚLIWA. ZA MOŻLIWOŚĆ JEGO OPUBLIKOWANIA, SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

 

 

Podobne wpisy: