Kurs przewodnicko – pilocki 2019/2020

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęły się zapisy na kurs przewodnicko – pilocki 2019/2020.

W odróżnieniu od lat ubiegłych, kurs będzie miał charakter modułowy. To uczestnicy kursu zadecydują, jaką wiedzę będą chcieli zdobyć. Do wyboru będą trzy moduły:

Moduł A: Kurs przewodnika miejskiego po Lublinie.

Moduł B: Kurs pilota wycieczek.

Moduł C: Kurs kombo (przewodnika miejskiego + pilota wycieczek).

 

Moduł A:

Składać się będzie z 76 godzin lekcyjnych zajęć z zakresu wiedzy ogólnej oraz informacji o mieście. Wykłady zostaną uzupełnione poprzez konspekty e-lerningowe oraz wiedzę praktyczną podczas 10 dni zajęć (8 wyjść terenowych oraz 2 objazdy praktyczne miasta).

Cena modułu: 990 zł. (z literaturą), 940 zł. (bez literatury).

 

Moduł B:

Składać się będzie z 45 godzin lekcyjnych zajęć z zakresu wiedzy ogólnej oraz branżowej. Wykłady zostaną uzupełnione poprzez konspekty e-lerningowe oraz wiedzę praktyczną podczas 4 dni wyjazdowych (2 wyjazdy terenowe 1-dniowe oraz 1 wyjazd terenowy 2-dniowy).

Cena modułu: 690 zł.

 

Moduł C:

Składać się będzie z 87 godzin lekcyjnych zajęć z zakresu wiedzy ogólnej, branżowej dotyczącej pilotażu oraz informacji o mieście Lublin. Wykłady zostaną uzupełnione poprzez konspekty e-lerningowe, a także wiedzę praktyczną podczas 10 dni zajęć terenowych (miasto Lublin) oraz 4 dni wyjazdów (2 wyjazdy terenowe 1-dniowe i 1 wyjazd terenowy 2-dniowy).

Cena modułu: 1350 zł. (z literaturą), 1300 zł. (bez literatury).

 

NABÓR TRWA DO 30. 09. 2019r.

CHĘĆ UCZESTNICTWA W KURSIE POTWIERDZA SIĘ WPŁATĄ ZALICZKI W KWOCIE 100 ZŁ.

ZALICZKA JEST ZWROTNA W WYPADKU NIE ZEBRANIA SIĘ GRUPY KURSOWEJ. W INNYCH WYPADKACH ZALICZKA NIE PODLEGA ZWROTOWI.

ZALICZKA ORAZ KOLEJNE RATY ZA KURS PŁATNE SĄ NA KONTO STOWARZYSZENIA PODANE NA STRONIE INTERNETOWEJ www.pogranicze.net W ZAKŁADCE KONTAKT. TYTUŁ WPŁATY: Dokształcający kurs 2019/2020.

WYBÓR MODUŁÓW NASTĘPUJE PO OGŁOSZENIU TERMINARZA ZAJĘĆ. ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SYSTEMIE SOBOTNIO-NIEDZIELNYM, POCZYNAJĄC OD PAŹDZIERNIKA 2019r. PRZEWIDYWANE ZAKOŃCZENIE KURSU: KWIECIEŃ 2020r.

WSZELKIE PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ POD ADRES MAILOWY: kursy.pogranicze@gmail.com.

 

 

Podobne wpisy: