Medal 700-lecia Miasta Lublin dla Stowarzyszenia „Pogranicze”

„W dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina LSPIPT POGRANICZE otrzymuje MEDAL 700-LECIA MIASTA LUBLIN”.

To dzięki Wam wczoraj mogliśmy odczytać taką sentencję na przyznanym odznaczeniu. Warte podkreślenia jest to, że medalem uhonorowane zostało Stowarzyszenie, a nie jednostki.

Dziękujemy wszystkim tworzącym klimat wokół naszej organizacji – zarówno przewodnikom, jak i sympatykom. Bez Was ten sukces nie byłby możliwy.

Mamy nadzieję, że czujecie się dumni tak samo jak my.

Podobne wpisy: