Spotkanie „Wzmocnienie współpracy międzysektorowej organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego z branży turystycznej”.

Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych serdecznie zaprasza w dniu 29 kwietnia 2015 r. /środa/ od godz. 15:45 do siedziby Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych mieszczącego się w Lublinie przy ul. Niecałej 5 /budynek Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej/ na spotkanie na temat „Wzmocnienie współpracy międzysektorowej organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego z branży turystycznej”.

Celem spotkania jest przede wszystkim przekazanie uczestnikom informacji związanych z wzmocnieniem i rozwojem współpracy międzysektorowej organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego z branży turystycznej oraz wypracowanie w ramach rozmów, dyskusji – wniosków na temat dalszego rozwoju i upowszechniania Lubelszczyzny na turystycznej mapie Polski i świata.

Główne tematy spotkania dotyczą:

1 – Korzyści współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w efektownym wykorzystywaniu potencjału turystycznego danego regionu,

2- Roli organizacji pozarządowych z branży turystycznej jako jednej z dziedzin rozwijania się współpracy międzysektorowej,

3- Przykładów dobrych praktyk dotyczących wzmacniania współpracy międzysektorowej w branży turystycznej – laureatów konkursu „Współpraca się opłaca. Konkursu na najlepsze inicjatywy międzysektorowe w województwie lubelskim” w ramach projektu pt.: „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych”,

4- Nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 jako szansy na rozwój turystyki w województwie lubelskim,

5- Partnerskiej współpracy  jako przykładu do nawiązania i rozwoju współpracy międzysektorowej organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego.

Na spotkaniu będziemy gościć przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli organizacji pozarządowych z różnych części województwa lubelskiego posiadających bardzo bogatą wiedzę i doświadczenie w realizacji partnerskich przedsięwzięć.

Podobne wpisy: