Joanna Kozak – Palak

Lubelszczyzna uwodzi swoim urokiem. Magią kolorowych pól, wielobarwnością kamienic, rozmodlonym szeptem sanktuariów, przysadzistością synagog, sennym spokojem miasteczek, dostojnością bocianich gniazd, smakiem miodu i ciepłego chleba. Tu historia zaklęta jest w kamienne budowle, drewniane świątynie, cieniste wąwozy, dumnie wzniesione wzgórza, ciche, przydrożne krzyże. Wystarczy przystanąć, wsłuchać się w nie przez chwilę, a za uwagę odwdzięczą się swoją opowieścią. A często, jest to opowieść o ludziach, którzy wybrali to miejsce… Bądź miejsce wybrało ich.

Zapraszam do wspólnego wsłuchiwania się w szepty Lublina i Lubelszczyzny.

Joanna Kozak-Palak
tel. 502 821 030

Podobne wpisy: