Wojenna codzienność. Lublin w czasach I Wojny Światowej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone problematyce codziennego życia podczas I Wojny Światowej. Przedmiotową tematykę przybliży nam doktorantka Instytutu Historii UMCS – Anna Jakimowicz
„Lata 1914-1918 to okres, w którym codzienność mieszkańców Lublina staje się „niecodziennością”. To czas obawy, a zarazem nadziei na „lepsze jutro”. Podczas spotkania poszukamy odpowiedzi na pytania: jak zwykli ludzie postrzegali wojnę i przeobrażenia jakie wówczas nastąpiły? Jakie nastroje panowały w mieście? Jak sobie radzono w tym trudnym okresie? ”
Miejsce i czas spotkania:
08. 04 .2019 godz. 17.30-18.30 Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Leszczyńskiego 23,
II piętro, sala nr 207

Wykorzystano zdjęcie dostępne w zbiorach multimedialnych Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Podobne wpisy: