Wielokulturowość Lubelszczyzny

Od 1 września 2014 roku Lubelskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników Turystycznych „POGRANICZE” realizowało projekt w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pt. „Wielokulturowość Lubelszczyzny – wczoraj i dziś”.

PROJEKT ZAKOŃCZONY