Drobne historie – czas zatrzymany ulicy Drobnej

Projekt był rozwinięciem i uszczegółowieniem projektu „Czechowskie retrospektywy”. Mieszkańcy oraz Lublinianie opowiedzieli nam o miejscu w którym żyli, pracowali, bawili się lub przychodzili do znajomych – o nieistniejącej dziś ulicy Drobnej.

Projekt był współfinansowany przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin, w ranach projektu „Dzielnice Kultury 2019”.

Prezentacja podsumowująca projekt znajduje się tutaj.