CZECHOWSKIE RETROSPEKTYWY

Projekt skierowany był do mieszkańców Lublina, przede wszystkim zamieszkałych na terenie dzielnicy Czechów. Jednym z celów projektu było pokazanie dzielnicy Czechów w perspektywie zmian, jakie zaszły w tej części Lublina przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Pomocne okazały się relacje mieszkańców oraz kwerenda dotycząca Czechowa.

Projekt poruszył następujące zagadnienia:

JAK POWSTAWAŁ „CZECHÓW”?

SZKOŁY

PUNKTY USŁUGOWE

KOŚCIOŁY

KOMUNIKACJA

CZAS WOLNY

WYDARZENIA